20.02.10: LOB MČR sprint+krátká+klasika Jakuszyce

LOB MČR sprint+krátká+klasika: Rozpis

 

Český svaz orientačních sportů

ROZPIS – LOB

Česko – polský SKI-O 2010

M ČR ve SPRINTU, ČESKÝ POHÁR na krátké a klasické trati

7., 8. a 9. závod POHÁRU ELITY, ŽEBŘÍČEK A a B. 8., 9., a 10. závod MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV

 

Pořadatel: VSK Slavia TU Liberec, oddíl OB

 

Centrum závodu: Polana - Jakuszyce (Polsko)

 

Klasifikace a program závodů: Sobota 20. února 2010 dopoledne: Mistrovství ČR ve sprintu, Pohár elity a žebříček A a B, Mistrovství ČR družstev
Sobota 20. února 2010 odpoledne: Pohár elity a žebříček A a B  na krátké trati, M ČR družstev
Neděle 21. února 2010: Pohár elity a žebříček A a B  na klasické trati, M ČR družstev

 

Kategorie: Sobota 20. února dopoledne:
Kategorie MČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
V kategorii H21 mají právo startu závodníci se soutěžní licencí E a A nebo MVT a I.VT v běhu na lyžích. Ostatní startují v kategorii H21B.
Ostatní kategorie: D14A, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, H14A, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B,
TN (náborová 2 km ) , TP (pro příchozí 4 km)

Sobota 20. února odpoledne:
D14A, D16A, D18A, D20A, D21A, DE, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, H14A, H16A, H18A, H20A, H21A, H21B, HE, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B,
TN (náborová3 km ), TP (pro příchozí 6 km).

Neděle 21. února:
D14A, D16A, D18A, D20A, D21A, DE, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, H14A, H16A, H18A, H20A, H21A, H21B, HE, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B,
TN (náborová 2 km ) , TP (pro příchozí 4 km)

 

Předpokládané časy: Podle pravidel LOB, článek 12. 3.
Funkcionáři závodu:
Ředitel závodů: Přemek Škoda
Hlavní rozhodčí: Libor Bednařík
Stavitel tratí: Jakub Vodrážka, Přemek Škoda
Delegát: Jan Pecka
Informace: Viz http://vli.tul.cz/20100220
Startovní listina a pokyny budou uveřejněny na internetové stránce závodu.
Přihlášky: Do čtvrtka 11. února 2010 automatickým přihlašovacím systémem oblasti Haná. Výjimečně je možné použít e-mail: bednarik(a)tarmac.cz
Vklady: Sobota 20. února dopoledne (MČR ve sprintu):
TN, TP., žáctvo a kategorie HD60 a starší 100,-Kč
Ostatní kategorie 120,-Kč

Sobota 20. února odpoledne (krátká trať):

TN, TP., žáctvo a kategorie HD60 a starší 100,-Kč
Ostatní kategorie 140,-Kč

Neděle 21. února (klasická trať):

TN, TP., žáctvo a kategorie HD60 a starší 100,-Kč
Ostatní kategorie 160,-Kč
Zapůjčení SI čipů 40,-Kč/den

Závodníci přihlášení po termínu a při prezentaci platí dvojnásobné startovné. Neplatí pro kategorie TP a TN. Vklady uhraďte společně s přihláškou nejpozději do 15.1.2009. Bez uhrazeného vkladu nebude přihláška akceptována.

Forma úhrady: Na účet v České spořitelně, a.s., číslo účtu: 196295270207/0100 Komerční banka (opravene 7.2.2010 v 19:22), variabilní symbol uvést ve tvaru 27XXXX, kde XXXX označuje číslo oddílu (klubu) podle adresáře ČSOB.
Prezentace: Pátek 19. února od 19.00 do 21.00 hod. ZŠ Lučany nad Nisou
Sobota 24. ledna od  7.45 do 8.30 hod. v centru závodu.
Start 00: Sobota 20. února dopoledne (M ČR ve sprintu) v 9.30 hod. intervalový
Sobota 20. února odpoledne (krátká trať) ve 13.30 hod.
Neděle 21. února (klasická trať) v 10 hod. – hromadný po vlnách
Systém ražení:

SportIdent

Vzdálenosti:
Parkoviště (všechny dny) - centrum závodu 0 - 500 m
Centrum závodu - cíl (všechny závody) 0 m
Centrum závodu - start MČR ve sprintu do 1 500 m
Centrum závodu - start krátká trať do 2 000 m
Centrum závodu – start klasická trať do 1 000 m
Tělocvična - centrum závodu 25 km
Parkoviště: Provoz parkoviště zajišťují správci parkoviště
Cena za parkování: Os. auto  5 PZL nebo 40 Kč
Autobus  10PZL nebo 80 Kč
Převlékání a příprava lyží: Ve vlastních dopravních prostředcích a v budově na Polaně, k dispozici budou elektrické zásuvky.
Terén: Horský, místy otevřený prostor. Okolí centra jsou standardní běžecké tratě. Nadmořská  výška prostoru je 900 až 1000 m.
Mapy: "Jakuszyce", měřítko 1:5 000 (sprint), 1:10 000 (krátká) a 1:15 000 (klasická), ekvidistance 5 m. Stav 2/2010, zpracoval Damian Dutkievicz
Občerstvení: V centru závodu v restauraci
Ubytování zajišťované pořadatelem: (od pátku 19.2.2010) Zaplaťte společně s vklady na výše uvedený účet. Ubytování ve třídách v ZŠ Lučany 70,-Kč / osoba /noc.
Další možnosti ubytování: Sokolovna Lučany nad Nisou, omezená kapacita (40) 150 Kč, kontakt www.tjlucany.cz (pan Jiří Řešátko) – přednost mají ubytovaní na 2 noci.
Harrachov – integrovaná střední škola http://www.ssharrachov.cz/.
Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,-Kč.
Adresa na kterou je možné zasílat případné protesty proti výsledkům: (Libor Bednařík, Aloisina výšina 632, 460 15 Liberec 15, bednarik(a)tarmac.cz).
Vyhlášení výsledků: Proběhne po skončení obou sobotních závodů a v neděli po skončení štafet a bude vyhlášeno rozhlasem.
Předpis: Závodit se bude podle platných pravidel LOB a soutěžního řádu ČSOS. Rozpis schválila soutěžní komise LOB dne 30.12.2009.
Zákaz: Ode dne vydání tohoto rozpisu je v prostoru závodu zakázán mapový trénink. Prostor závodu je na západní straně od silnice Harrachov - Jakuszyce  Orly.
Různé: V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod přemístěn, zkrácen nebo zrušen. Informace o tomto Vám sdělíme nejpozději do úterý 15. února 2010.
Nezapomeňte proto v přihlášce uvést telefon i e-mail. Email zašlete i společně s požadavkem na ubytování.
Možnost tréninku: Bude upřesněno v pokynech

Libor Bednařík, hlavní rozhodčí
Přemek Škoda, ředitel závodu