'; echo '
'; echo ' '; echo '
'; echo ''; echo '
'; // switch ($_GET["menu"]) { case "rozpis": $dotaz = "SELECT ".$_GET['menu']." FROM zavody WHERE zavod_id=".$ZAVOD; $vysledek = $sql->query_result($dotaz); echo '

'.$_GET['menu'].'

'; echo '
'; echo $vysledek; echo '
'; break; case "protokol": echo '

protokoly o závodech

'; echo '

protokoly všech tří závodů (pdf - 9 kB)

'; echo '
'; $soubor = $_GET['menu'].".html"; require $soubor; echo '
'; break; case "start_kat": case "start_odd": case "vysl_kat": case "vysl_mez": $dotaz = "SELECT ".$_GET['menu']." FROM zavody WHERE zavod_id=".$ZAVOD; $vysledek = $sql->query_result($dotaz); echo '

'.$_GET['menu'].'

'; echo '
'; echo '
';
      echo $vysledek;
      echo '
'; echo '
'; break; case "startovky": echo '

Startovní listiny

'; echo '
'; echo '

Kalup po kategoriích

'; echo '

Kalup po oddílech

'; echo '

Můra 1 po kategoriích

'; echo '

Můra 2 po kategoriích

'; echo '
'; break; case "vysledky": echo '

Celkové výsledky

'; echo '
'; echo '

kompletní výsledky všech tří závodů (pdf - 390 kB)

'; echo '

Kalup Libverdského kohouta - výsledky

'; echo '

Let Novoměstské můry 1 - výsledky

'; echo '

Let Novoměstské můry 2 - výsledky

'; echo '

protokoly všech tří závodů (pdf - 9 kB)

'; echo '
'; echo '

Výsledky s mezičasy

'; echo '
'; echo "

otevře se v novém okně

"; echo '

Kalup Libverdského kohouta - mezičasy

'; echo '

Let Novoměstské můry 1 - mezičasy kombinace

'; echo '

Let Novoměstské můry 1 - mezičasy úseků

'; echo '

Let Novoměstské můry 2 - mezičasy kombinace

'; echo '

Let Novoměstské můry 2 - mezičasy úseků

'; echo '
'; break; case "prihlasky": echo '

Seznam přihlášených

'; echo '
'; //echo '

sprint po kategoriích

'; echo '

Kalup po klubech

'; //echo '

sobotní štafety po kategoriích

'; echo '

Můra 1 - sobotní štafety po klubech

'; //echo '

nedělní štafety po kategoriích

'; echo '

Můra 2 - nedělní štafety po klubech

'; echo '

kluby - přehled plateb

'; echo '
'; break; case "kalup": case "mura1": case "mura2": case "pokyny_all": case "pokyny_kalup": case "pokyny_mura1": case "pokyny_mura2": case "prih_sp_kat": case "prih_sp_kl": case "prih_so_kat": case "prih_so_kl": case "prih_ne_kat": case "prih_ne_kl": case "platby_kluby": case "kalup_start_kat": case "kalup_start_kl": case "mura1_start_kat": case "mura2_start_kat": echo '
'; //echo '
';
      $soubor = $_GET['menu'].".html";
      require $soubor;
      //echo '
'; echo '
'; break; case "pokyny": echo '

Pokyny k závodům

'; echo '
'; echo '

společné pro všechny závody

'; echo '

Kalup Libverdského kohouta - sprint So

'; echo '

Let Novoměstské můry 1 - štafety So

'; echo '

Let Novoměstské můry 2 - štafety Ne

'; echo '

komplet pokyny ke stažení (Pdf - 840 kB)

'; echo '
'; break; case "foto": require "foto.php"; break; case "soutez": require "soutez.htm"; break; case "trat": require "trate.htm"; break; case "legendy": require "legendy.php"; break; case "planky": echo '

Plánky center jednotlivých závodů

'; echo '

ubytování

'; echo "

kliknutím obrázek zvětšíte

"; $cesta = "mapky/"; $obrazek = $cesta."ubytovani.jpg"; $nahled = $cesta."thn/ubytovani.jpg"; $rozmery = getimagesize($obrazek); ?> '; echo ''; echo '

Kalup Libverdského kohouta - sprint

'; echo "

kliknutím obrázek zvětšíte

"; echo '
'; $cesta = "mapky/"; for ($i=1;$i<=2;$i++) { $obrazek = $cesta."centrum_libverda".$i.".jpg"; $nahled = $cesta."thn/centrum_libverda".$i.".jpg"; $rozmery = getimagesize($obrazek); ?> '; echo ''; echo ' '; } echo '
'; echo "

 

"; echo '

Let Novoměstské můry 1 a 2 - štafety

'; echo "

kliknutím obrázek zvětšíte

"; echo '
'; $cesta = "mapky/"; for ($i=1;$i<=2;$i++) { $obrazek = $cesta."centrum_stafety".$i.".jpg"; $nahled = $cesta."thn/centrum_stafety".$i.".jpg"; $rozmery = getimagesize($obrazek); ?> '; echo ''; echo ' '; } echo '
'; break; case "mapa": echo '

Ukázky map

'; /* echo '

'; echo 'Císařský Kámen 1 : 10 000, e = 5 m, rozměr A3, stav březen - červen 2005.
'; echo 'Autoři: Martin Lejsek, Zdeněk Švec a Ivo Habán.
'; echo 'Vodovzdorně upravena'; echo '

'; */ echo "

Libverda

\n"; echo "

"; echo "Terén lázeňského parku a částí obce s přilehlým lesíkem, prostorem protéká potok. Střední pasáž rovinatá, na okrajích se zvedají stráně. Vysoká rychlost průběžnosti, přitom množství orientačních detailů.
"; echo 'Měřítko 1:5 000.
'; echo 'Autor: Zdeněk Sokolář.'; echo '

'; echo '
'; echo 'ukázka mapy'; echo 'ukázka mapy'; echo 'ukázka mapy'; echo '
'; echo "

Kyselka

\n"; echo "

"; echo "Terén mírně zvlněný (300-500 m n m.), středně hustá síť komunikací, velké množství menších kamenů a vodotečí, dobrá průběžnost, obsahuje všechny typy průchodnosti terénem.
"; echo "Měřítko 1:15 000 pro D18, D21, H18, H21, 1:10 000 pro ostatní kategorie.
"; echo "Autoři: Martin Telecký, Jan Fátor, Miroslav Horáček, Jaroslav Opletal."; echo "

\n"; echo '
'; echo 'ukázka mapy'; echo 'ukázka mapy'; echo 'ukázka mapy'; echo '
'; break; default: $dotaz = "SELECT aktuality FROM zavody WHERE zavod_id=".$ZAVOD; $vysledek = $sql->query_result($dotaz); echo '

novinky a aktuality

'; echo $vysledek; break; } echo '
';// echo '
'; require "sponzori.php"; echo '
'; echo '';// /* echo '
'; echo 'VLI 2005 - všechna práva vydlážděna'; echo '
'; */ foot(); ?>