pořádáme

08.06.2018

Areál pevných kontrol - JE HOTOV

V pátek 8. 6. ve 20:00 byla zatlučena poslední ze 30 kontrol areálu pevných kontrol.

Děkuji moc všem, kamarádi.

Pomohli velmi: Richard Šipoš, Pavel Hrdý, Petr Kruliš, Láďa Ekert, Olda Přinda, Zdenda Peteráč, Honza Novák 93, Kuba Škoda a taky Ivošek Habán (toho ještě práce čeká) a Maruška Podrábská ml..

25 kontrol je v lese mezi PKO a kapličkou v Ruprechticích, 3 jsou v ZOO a 2 v parku mezi ZOO a botanickou.

Ještě se musí upravit finální umístění kontrol. Vyrobí se informační cedule, na kterou je mapa s kontrolami potřeba. Věřím, že těsně před prázdninami bude areál k užívání připraven. Mapa bude na webu VLI a po vytištění v papírové podobě z projektu Výukové mapy, budou mapy v Íčku, na pokladně ZOO a PKO.

V neděli 3. 6. v 17:00 byla zahájena realizace areálu pevných kontrol na mapě Lesní koupaliště - spodní část Žuláku. Prvních 5 kontrol zatloukli Pavel Hrdý a Richard Šipoš. Děkuji moc, kluci. Prosím o pomoc se zatloukáním kůlů i další statné členy VLI. Nabízím termíny pro zatloukání: středa 18:00 - 20:00, čtvrtek 18:00 - 20:00 a pátek 18:00 - 20:00. Stačí vždy dva chlapy a hledačka kamenů (pro usazení kůlu, já). Nářadí propůjčil Pavel. Je potřeba vzít krumpáč a akuvrtačku.  Kdo by v některém z uvedených časů mohl, napište se do poznámek. Rychlost zatloukání je asi 5 kůlů za dvě hodiny. Kontrol je 20.

Mapař: Míra Horáček

Návrh a obhlídka míst pro kontroly: Ivo Habán

Kůly: Lesoservis

Štítky: Ivan Vydra

Kleště: Kazboš

 

Děkuji moc za pomoc.

Mery

Fotky:

Přílohy: