pořádáme

13.09.2019

Malé změny - Soupisky žáků a dorostenek na štafety VLI + TUR 14. a 15. 9.

Koukněte na Oris i v pátek večer, někdo může onemocnět a posunete se do lepší štafety. Zkontrolujte si číslo čipu.

Pokyny štafety sobota

Soupisky sobota VLI

Soupisky sobota SCD

Soupiska neděle VLI

Soupisky neděle SCD

Centrum sobota štafety TUR

Centrum sprint sobota Český Dub

Centrum neděle štafety VLI

Soupisky je možno jakkoliv změnit. Kdo má AIRčip (fofrčip) bezkontaktní, nahlaste mi ho, prosím.

Sobota štafety 00 = 10:00  sprint 00 = 16:00

            neděle 00 = 10:00

Doprava:

Michal Bureš 777 115 818- 2x Burešovi, 2x Podhorní

Mery Podrábská 607 202 373 - 3x Podrábští, Maškarinec

Bohdana Heczková 725 311 368 - Heczko, 3x Skácelovi

dědeček Šesták 776 186 471 - 2x Šestákovi, Vilémová, Andrlová

tatínek Beneš 775 003 675 - Beneš, 2x Habán, Hyxa

Sejdeme se v sobotu na shromaždišti v Horním Polubném v tunelu Nového Boru.

Mery

Přílohy: