pořádáme

26.11.2019

Vilda a Bětka v TSM B

Vilda Bednařík a Bětka Podrábská se probojovali do TSM B - TSM B. V TSM A je 24 nejlepších OB běžců v ČR ve věku 14 - 19 let. Do bodového hodnocení pro rozdělení do TSM se počítaly výsledky z vybraných závodů ŽA a výsledky v testování mládeže - testování mládeže. Letos se hranice pro přijetí do TSM A posunula výše. Dostalo se tam velmi málo mladých orienťáků. Proto bylo pro rok 2020 vytvořeno i TSM C.

TSM - tréninkové centrum mládeže

Výhodou členství v TSM je výše příspěvků na soustředění pořádané SCM nebo dorostem ČR. Přináší členům také přednostní možnost účasti na zahraničním soustředění pořádaném dorostem ČR.

Gratuluji

Mery