pořádáme

08.04.2020

Tip pro Vaše známé na aktivitu v přírodě - procházky nebo běhy s mapou

S uvolněním podmínek pro individuální sportovní aktivity v přírodě můžete svým příbuzným nebo kamarádům představit jednu z možností, jak si zpestřit toto sportování a vyzkoušet co je vlastně orienťák. Ostatně je uvedeno přímo v příloze č. 2. usnesení vlády č. 395 z 6.4.2020 "Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19."  

Jak asi víte, pro výukové účely jsou po celé republice vybudovány tzv. "Areály pevných kontrol". Mapy těchto areálů jsou na stránkách www.zacitorientak.cz, zde si každý může stáhnout příslušnou mapu, vytisknout a vyrazit do lesa. Kdo se s orienťákem nesetkal, najde zde i návod jak s mapou zacházet. 

V Liberci (přímý odkaz https://zacitorientak.cz/liberec/zkusit/) se náš VLI areál pevných kontrol nachází v prostoru lesního koupaliště v Lidových sadech. Celkem je v libereckém kraji těchto areálů 7, kromě Liberce i v Novém Boru, Doksech, Turnově, Jeníšovicích, Jilemnici a Studenci. Dále je k dispozici i řada dalších výukových map, již bez osazených kontrol, opět dostupných na výše uvedených odkazech. 

Pro příznivce moderních technologický novinek je čerstvě k dispozici i mobilní aplikace UsynligO, která umožňuje absolvovat celou trať podle telefonu, nalezenou kontrolu ohlásí signálem a je možné využít i případnou nápovědu za pomoci GPS signálu. Pro tuto aplikaci je již připraven právě náš areál v Lidových sadech (plus samozřejmě řada standardních OB tréninků v okolí Liberce). Pro zajímavost, v dnešních dnech se jedná o 5. nejpopulárnější sportovní aplikaci na platformě AppStore v Čechách a dokonce první v Norsku.