pořádáme

04.10.2020

Dobře rozběhlé licence žáků a dorostenek VLI

Podle průběžných výsledků Ještědského žebříčku mládeže je na pozici, která by dnes brala licenci A nebo B, tato skupina:

licenci A by měli: D16 2. Skácelová Kačka

                            D18 1. Skácelová Adéla

                            H14 1. Heczko Erik

                                   3. Habán Oliver

                                   5. Podrábský Ctibor

licenci B by měli: D12 2. Kunášková Kája

                                   6. Flossmannová Lůca

                            H12 6. Šebelka Matěj

                                   9. Skácel Jan

                            H14 9. Hyxa Jan

Uvidíme, co epidemie........

Třeba to tak zůstane.

Pochvala všem průběžným Áčkařům i Béčkařům (i všem ostatním dětem) za poctivý přístup k tréninkům.

Průběžně: H10 2. Votava Vojta

                      3. Šebelka Jakub

                      4. Hrdlička Vojta

                      8. Horáček Jáchym

Někteří jsou na tuto kategorii hodně mladí!

               D10 2. Pechová Maruška

                      3. Čecrdle Beáta

                      5. Feřtová Eliška

Pochvala všem žákům za vzornou reprezentaci VLI na OŽ. 

Výborně!

Mery