pořádáme

10.04.2021

Informace z ČSOS

Na sobotu 1. května je svoláno Shromáždění sekce OB a následně se uskuteční Valná hromada ČSOS.

Fotky: