pořádáme

28.01.2023

Orientačním během proti demenci.

Štítky: recenze
ZPĚT
--ju-- |
Pozitivní zpráva nejenom pro veterány.

Nejnovější zpráva jedné canadské university přináší výsledky studie, v které byly zkoumány pozitivní vlivy orientačního běhu na kognitivní vlastnosti populace. Orientační běh je ve studii charakterizován jako nejbližší činnost podobná pravěkému lovectví a sběratelství, tedy atavistickým činnostem zakódovaným během dlouhého vývoje v každém z nás.Orientační běžci dopadli ve studii  jednoznačně nejlépe.

Souhrn studie.

Nejbližší aktivitou nahrazujicí lovecké a sběračské aktivity je orientační běh, který přirozeně kombinuje současné vysoce intenzivní intervalové cvičení s navigací.  Ačkoli lidské poznávání lze zlepšit během života cvičením a kognitivním tréninkem, činnosti jako je např. orientační běh, mohou být obzvláště účinné, protože se podobají činnostem, které prováděli pravěcí lidé během evoluce. Tato studie testovala, zda účastníci orientačního běhu mají lepší kognitivní funkce závislé na hipokampu než aktivní, ale ne-orientační účastníci.  Sto padesát osm zdravých dospělých ve věku od 18 do 87 let s různými zkušenostmi v orientačním běhu (začátečníci, středně pokročilí, pokročilí, elitní) informovalo o svém prostorovém vnímání, prostorové paměti a epizodické paměti pomocí dotazníku navigační strategie a  průzkumu autobiografické paměti.  Účastníci orientačního běhu vykazovali větší využití alocentrického a egocentrického prostorového zpracování a lepší prostorovou paměť než ne-orientační účastníci.  Naproti tomu epizodická paměť nebyla spojena se zkušenostmi v orientačním běhu.  Orientační běh může být účinným prostředkem k prevenci kognitivního poklesu prostorové navigace a paměti související s věkem.

Závěr .

Závěrem lze říci, že závodníci v orientačním běhu vykazovali větší spolehlivost v alocentrických a egocentrických schopnostech prostorového zpracování a měli lepší kapacitu prostorové paměti. Toto je první studie, která demonstruje souvislost mezi zapojením do orientačního běhu a procesy závislými na hipokampu, a naznačuje, že trénink v orientačním běhu může být prospěšnější než pouze fyzická aktivita. Ačkoli tato průřezová studie nemůže mluvit o kauzalitě těchto spojení, tyto nové výsledky ukazují na orientační běh jako životaschopný režim tréninku mozku pro boj s věkem podmíněným kognitivním poklesem.

Odkaz na anglický originál studie s kompletními výsledky testů:

Orienteering experts report more proficient spatial processing and memory across adulthood | PLOS ONE

 

Přílohy: