pořádáme

13.03.2023

Registrace MTBO pro NEaktivní členy

Následující informace se netýkají členů klubu aktivních v MTBO (tj. těch, co si platí MTBO nebo DUO (OB + MTBO nebo TRIO).

V souladu s klubovými pravidly budou automaticky registrovaní všichni členové, platící příspěvky pro MTBO. Ti tedy nemusí pro svou registraci dělat vůbec nic. 

Neaktivní členové budou registrovaní jen na přání - přihláškou do "Registrace MTBO pro neaktivní členy" v přihláškovém systému. Neregistrovaní závodníci nemají žádnou nevýhodu, pokud startují jen v kategorii příchozích (OPEN). Naopak pokud hodlají startovat i s soutěžních kategoriích (MW12,14,17,20,E,21,40,50,60,70), registrovat by se měli. Za prvé by se nezapočítávali do žádných soutěží (žebříček, ranking, mistrovství, veteraniáda), za druhé od nich pořadatel může chtít zvýšené startovné (až 100%). Nemohli by jet ani soutěžní klubovou štafetu.

Registraci neaktivních členů budeme uzavírat 26.3. ve 23:59:59. Prosím o dodržení termínu.

Jelikož proběhly letos změny, podívejte se na příslušné dokumenty.

definice kategorií: zde 

prováděcí předpisy: zde

Případně na mtbo.cz v sekci dokumenty.

Poplatek za registraci sportovce činí za rok:

• 20 Kč za děti, které v roce 2023 dosáhnou věku 4 až 10 let včetně,
• 60 Kč za děti, které v roce 2023 dosáhnou věku 11 až 17 let včetně,
• 120 Kč za dospělé.

Děti, které v roce 2023 dosáhnou věku max. 3 let, poplatek za registraci neplatí.

JP