pořádáme

19.03.2004

Pořadatelé MČR v nočním mají problémy s Lesní správou

Pořadatelé M ČR v nočním OB (SK Kotnov Tábor) se dostali do problémů s lesní správou, která odvolala předchozí souhlas s pořádáním závodů v květnu (od července není problém) s ohledem na hnízdění ptáků... Pořadatelé tak oznamují, že šampionát se uskuteční 1. května se shromaždištěm v Sezimově Ústí, poběží v lese na západ od centra (mírně členitý terén s možností několika prudkých výběhů, řadou teréních a porostových detailů a hustou sítí cest a průseků - předchozí mapa Kozí Hrádek). Doběh mistrovství bude přímo v centru Sezimova Ústí.
Pořadatelé M ČR v nočním OB (SK Kotnov Tábor) se dostali do problémů s lesní správou, která odvolala předchozí souhlas s pořádáním závodů v květnu (od července není problém) s ohledem na hnízdění ptáků... Pořadatelé tak oznamují, že šampionát se uskuteční 1. května se shromaždištěm v Sezimově Ústí, poběží v lese na západ od centra (mírně členitý terén s možností několika prudkých výběhů, řadou teréních a porostových detailů a hustou sítí cest a průseků - předchozí mapa Kozí Hrádek). Doběh mistrovství bude přímo v centru Sezimova Ústí. Poběží v lese na západ od centra (mírně členitý terén s možností několika prudkých výběhů, řadou teréních a porostových detailů a hustou sítí cest a průseků - předchozí mapa Kozí Hrádek). Doběh mistrovství bude přímo v centru Sezimova Ústí.Více informací najdete na stránkách závodu (pk)

Přílohy: