LOB ČP krátká + MČR klasika : Rozpis

Český svaz orientačních sportů

ROZPIS – LOB

Česko – polský SKI-O 2012

Mistrovství ĆR na klasické trati

5. a 6. závod ČESKÉHO POHÁRU a ŽEBŘÍČKU A a B na klasické a krátké trati

6. a 7. závod MISTROVSTVÍ  ČR  DRUŽSTEV

Pořadatel:

Slavia Liberec orienteering

Centrum závodu:

Polana - Jakuszyce (Polsko)

Datum, klasifikace a zařazení do soutěží:

Sobota 4. února 2012: Mistrovství ČR na klasické trati, Český pohár a žebříček A a B, Mistrovství ČR družstev

Neděle 5. února 2012: Český pohár a žebříček A a B  na krátké trati, M ČR družstev

POZOR! V prováděcích pokynech je uveden jiný termín konání obou závodů!

Kategorie:

Sobota 4. února:

Kategorie MČR: D17, D20, D21, H17, H20, H21

V kategorii H21mají právo startu závodníci se soutěžní licencí E,A a B nebo MVT, I.VT a II.VT v běhu na lyžích. Ostatní startují v kategorii H21B.

Ostatní kategorie: D14, D35, D45, D55, D65, H14, H21B, H35, H45, H55, H65

TP (pro příchozí cca 8 km)

Neděle 5. února:

D14, D17, D20, D21, DE, D35, D45, D55, D65, H14, H17, H20, H21A, H21B, HE, H35, H45, H55, H65

TP (pro příchozí cca 6 km)

Předpokládané časy:

Podle pravidel LOB, článek 13.2 pro long (4.2.) a middle (5.2.).

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodů:                Přemek Škoda

Hlavní rozhodčí:              Libor Bednařík

Stavitel tratí:                    Petr Mareček, Přemek Škoda

Delegát:                           Jan Pecka

Informace:

http://www.vlio.cz/lob2012/

Startovní listina a pokyny budou uveřejněny na internetové stránce závodu.

Přihlášky:

Do pondělí 30. ledna 2012 automatickým přihlašovacím systémem oblasti Haná. Výjimečně je možné použít e-mail: LiBe@post.cz

Vklady:

Pro registrované závodníky pro LOB u ČSOS

Sobota 4. února (MČR na klasické trati):

žáctvo a kategorie HD65 a starší                       70 Kč

Ostatní kategorie                                                160 Kč

Příchozí kategorie TP                                         100 Kč

Neděle 5. února (krátká trať):

žáctvo a kategorie HD65 a starší                       70 Kč

Ostatní kategorie                                                140 Kč

Příchozí kategorie TP                                         100 Kč

Zapůjčení SI čipů                                                 40 Kč/den

Závodníci přihlášení po termínu a při prezentaci platí dvojnásobné startovné. Toto ustanovení neplatí pro kategorie TP, které platí vždy základní startovné. Vklady uhraďte společně s přihláškou nejpozději do 27. 1. 2012. Bez uhrazeného vkladu nebude přihláška akceptována.

Neregistrovaní závodníci: příplatek 50 %

Forma úhrady:

Na účet ve FIO banka, číslo účtu: 2300069527/2010, variabilní symbol uvést ve tvaru XXXX, kde XXXX označuje číslo klubu (oddílu) podle adresáře ČSOB. Pro platby ze Slovenska nahraďte kód banky 2010 kódem 8330.

Prezentace:

Pátek 3. února od 19.00 do 21.00 hod. ZŠ Lučany nad Nisou

Sobota 4. února od 9:30 do 10:30 hod. v centru závodu.

Start 00:

Sobota 4. února M ČR na klasické trati) v 11.00 hod. intervalový

Neděle 5. února odpoledne (krátká trať) ve 10.00 hod. intervalový

Systém ražení:

SportIdent

Vzdálenosti:

Parkoviště (všechny dny) - centrum závodu             0 - 500 m

Centrum závodu - cíl (všechny závody)                             0 m

Centrum závodu - start MČR na klasické trati       do 1 500 m

Centrum závodu - start krátká trať                         do 2 000 m

Tělocvična - centrum závodu                                       25 km

Parkoviště:

Provoz parkoviště zajišťují správci parkoviště

Cena za parkování: Osobní auto 7 PZL, respektive ekvivalent v CZK (bude upřesněno v pokynech)

Převlékání a příprava lyží:

Ve vlastních dopravních prostředcích a v budově na Polaně, k dispozici budou elektrické zásuvky.

Terén:

Horský, místy otevřený prostor. Okolí centra jsou standardní běžecké tratě. Nadmořská  výška prostoru je 900 až 1000 m.

Mapy:

"Jakuszyce", měřítko 1:15 000 (klasická), 1:10 000 (krátká) a ekvidistance 5m. Stav 1/2012, rozměr A4, autor Damian Dutkiewicz

Občerstvení:

V centru závodu v restauraci

Ubytování zajišťované pořadatelem:

(od pátku 3. 2. 2012) Zaplaťte společně s vklady na výše uvedený účet. Tělocvična  v ZŠ Lučany 70 Kč / osoba /noc.

Další možnosti ubytování:

Sokolovna Lučany nad Nisou, omezená kapacita (40 míst) 150 Kč, kontakt www.tjlucany.cz (paní Lenka Poprová 604 241 820) – přednost mají ubytovaní na 2 noci

Protesty:

Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,-Kč.

Adresa na kterou je možné zasílat případné protesty proti výsledkům: (Libor Bednařík, Aloisina výšina 632, 460 15 Liberec 15, e-mail LiBe@post.cz)

Vyhlášení výsledků:

Proběhne po skončení obou závodů

Předpis:

Závodit se bude podle platných pravidel LOB a soutěžního řádu ČSOS. Rozpis schválila soutěžní komise LOB dne 8.1.2012

Zákaz:

Ode dne vydání tohoto rozpisu je v prostoru závodu zakázán mapový trénink. Prostor závodu je na západní straně od silnice Harrachov- Jakuszyce  Orly.

Různé:

V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod přemístěn, zkrácen nebo zrušen. Informace o tomto Vám sdělíme nejpozději do středy 1. února 2012. Nezapomeňte proto v přihlášce uvést telefon i e-mail. Email zašlete i společně s požadavkem na ubytování.

Možnost tréninku:

Bude upřesněno v pokynech

Libor Bednařík, hlavní rozhodčí                                           Přemek Škoda ředitel závodu

závody pro vás pořádá / organized by