Pjezd na shromadit

Shromaditm a centrem zvodu je lyask arel Liberec Vesec - djit MS 2009. Cesta je znaena permanentn, ale bude jet doznaena pro MTBO zvod. Tak si mete prohldnout plnek pjezdu a nebo na serveru www.mapy.cz zadejte souadnice Loc:5043'36.13"N, 154'2.89"E a hned budete vdt, kde to je.

Mapa

Mapa pro MTBO Csask kmen, ekvidistance 5 m, mtko 1:15000, formt A4. Mapy nebudou vodovzdorn upraveny.

ukzka mapy pro MTBO

ukzka mapy pro MTBO

ukzka pedchoz mapy pro OB

ukzka pedchoz mapy pro OB

podn zvodu podpoili :