mtbo2010: Rozpis

Český pohár MTBO ve sprintu,
Mistrovství ČR MTBO štafet,
Český pohár MTBO na klasické trati (long) s hromadným startem,
26. a 27. června 2010, Hamr na Jezeře

Rozpis závodů:

Termín a druh závodu:

Sobota 26. 6. 2010 – 9. kolo ČP MTBO sprint

Sobota 26. 6. 2010 – Mistrovství ČR MTBO štafety

Neděle 27. 6. 2010 – 10. kolo Českého poháru MTBO, klasická trať (long), hromadný start

Pořadatel:

ČSOS, technické provedení oddíl OB VSK Slavia TU Liberec

Vypsané kategorie a předpokládané časy vítězů:

Kategorie

D14, D17, D20, D21, D21E, D40, D50

H14, H17, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H40, H50, P

Štafety

D, H

Pro závodníky kategorií mužů a žen D21, D21E, H21E, H21A, H21B a H21C je v souladu s pravidly MTBO omezena účast v jednotlivých podkategoriích. Předpokládané časy vítězů viz Prováděcí pokyny k soutěžím MTBO v roce 2010.

Centrum:

Hamr na Jezeře, chatová osada Zátiší.

www.mapy.cz

Mapa:

Mapy pro MTBO – 94Pu Hamr, měřítko 1:20000, formát A4 a Zářící kotouče, měřítko 1:7500, formát A4. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Terén:

Zvlněný, s hustou sítí zpevněných, lesních, ale hlavně pískových cest. V případě deště se sjízdnost příliš nemění díky pískovému podkladu.

Přihlášky:

Do 18. 6. 2010 automatickým přihlašovacím systémem MTBO.

(http://mtbo-reg.sbk-ob.com)

Po tomto termínu za plné startovné dle možností pořadatele.

Neregistrovaní závodníci se přihlásí na e-mailové adrese bednarik@tarmac.cz do 18. 6. 2010. Přihláška e-mailem je platná po potvrzení přijetí. V přihlášce uveďte vedle jména, registračního čísla a kategorie, kterou chcete jet, též číslo svého SI čipu.

Pokud závodník čip nevlastní, může mu být za poplatek 40 Kč/den zapůjčen. Požadavek na zapůjčení uveďte prosím v přihlášce. Od nečlenů ČSOS může být vyžadována záloha 700 Kč, vratná po vrácení čipu pořadateli. V případě, že požadujete ubytování, uveďte prosím počet osob.

Ubytování:

Je možné již od pátku 25.6.

Typy ubytování:

- v chatkách v centru, cena 240 Kč/osoba/noc, včetně lůžkovin

- ve vlastních stanech v centru, cena 90 Kč/osoba/noc

- v ubytovně v Liberci, cca 25 km od centra, 250 Kč/osoba/noc

Požadavky na ubytování uvádějte v přihlášce. Celková kapacita ubytování v chatkách je 146 míst, 6x dvojlůžko, 2x trojlůžko, zbytek čtyřlůžkové, objednává se vždy celá chatka. Stany neomezené, ubytovna dle momentálních dispozic.

Je možno uschovat kola přes noc.

Jiné způsoby ubytování pořadatel nezajišťuje.

Startovné:

Kategorie

26.6. - sprint

27.6. - long

DH14 a P

100 Kč

100 Kč

DH17, DH20

200 Kč

200 Kč

DH21, DH40, H50

280 Kč

320 Kč

Štafety

26.6.2010

DH20

780 Kč

DH21

780 Kč

Příchozí

300 Kč

Registrovaní závodníci přihlášení v řádném termínu mají nárok na 50% slevu. Toto neplatí pro kategorii příchozích. Vklady zasílejte na účet VSK Slavia TU Liberec 2300069527/2010.

Jako variabilní symbol uvádějte 2727XXXX, kde XXXX je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Pro platby ze Slovenska uveďte kód banky 8330.

Splatnost vkladů je do data uzávěrky přihlášek. Na prezentaci si prosím vezměte doklad o zaplacení, nebo s přihláškou zašlete elektronické potvrzení bankovního převodu.

Prezentace:

Na shromaždišti v sobotu 26. 6. 7:00 - 8:30 a v neděli 27. 6. 8:00 - 9:30.

Vzdálenosti od shromaždiště:

Parkování:

V areálu shromaždiště do 500 m. Parkovné 50 Kč za oba dny

Start:

Do 5 km

Cíl:

Štafety + long na shromaždišti, sprint do 2 km

Start:

V sobotu sprint intervalový, v sobotu pro štafety a v neděli pro hromadný start long ve vlnách dle kategorií.

Sobota 26. 6.: 00 = 9:30 – sprint
Sobota 26. 6.: 00 = 14:30 – štafety
Neděle 27. 6.: 00 = 11:00 – long hromadný start

Technická kontrola kol:

V souladu s prováděcími pokyny k soutěžím MTBO v roce 2010 budou pořadatelé před startem ve startovním koridoru kontrolovat technický stav kol pouze závodníkům v kategorii příchozích, D14, D17, H14 a H17. Kola závodníků ostatních kategorií musí být osazena plášti o minimální šířce 1,5".

Ochranné pomůcky:

Všichni závodníci musí mít funkční ochrannou cyklistickou přilbu a horské kolo v odpovídajícím technickém stavu, jinak nebudou připuštěni na start.

Systém ražení:

Při závodě bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.

Protesty:

Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků), spolu s vkladem 200 Kč. Ten bude v případě uznání protestu vrácen.

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodu: Jiří Putík
Hlavní rozhodčí: Robert Urbaník
Stavitelé tratí: Milan Meier, Ondřej Buchtík, Ctibor Podrábský, Jiří Putík, Robert Urbaník

Informace:

Na webové stránce http://vli.tul.cz

Citrix

Pivovar Konrád

Nutriproduct

Tarmac CZ a.s.

obec Hamr na Jezeře