mtbo2010: Pokyny

Pokyny k závodu

Pořadatel:      Český svaz orientační sportů, provedení VSK Slavia TU Liberec

Datum:           Sobota 26.6.2010 a neděle 27.6.2010

Centrum:        Hamr na Jezeře, chatová osada Zátiší. Příjezd bude značen ze silnice Hamr na Jezeře    - Osečná.

 

Prezentace:    v centru závodu

 

K prezentaci si v zájmu bezproblémového průběhu prosím přineste doklad o zaplacení/převodu startovného.

Nahlašování jmenovitého složení štafet na jednotlivých úsecích na prezentaci je možné do soboty 13:30.

Start 00:

 

Start

Čas

Kategorie

0

11:00

HE

5

11:05

DE

10

11:10

H21A

15

11:15

H21B

20

11:20

D40, H14, H17, H20

25

11:25

D50, H50, D20, P

30

11:30

H40, D14, D17

35

11:35

D21

40

11:40

H21C

Vzdálenosti:  

neděle

 

Terén:

Sprint

Terén pro sprint se vyznačuje hustou sítí cest, dejte prosím pozor na křižovatkách – nebezpečí srážky s ostatními závodníky. Zpevněná cesta je řídce využívána motorovými vozidly

Štafety a long

Zvlněný s dobrou sítí komunikací, některé jsou obtížně sjízdné. V prostoru je velké množství pískových cest. Oblast je navštěvována turisty, buďte prosím ohleduplní.

Mapy:

Sprint – mapa pro MTBO „Zářící kotouče“, měřítko 1:5 000, E 5m, stav 06/2010, rozměr mapy A4.

Štafety a long – mapa pro MTBO „94Pu HAMR“, měřítko 1:15 000, E 10m, stav 06/2010, rozměr A4.

Měřítka map jsou upravena proti rozpisu závodu z důvodu lepší čitelnosti a přehlednosti mapy. Nedělní závod (long) je organizován systémem one man relay (jednomužné štafety) se třemi úseky s hromadným startem. Každý závodník tedy dostane na startu tři mapy a použije je postupně podle pořadí úseků uvedeného na mapách za jeho startovním číslem. 

V sobotu při závodě sprintu se odevzdávají mapy do startovního času posledního startujícího závodníka, při závodu štafet po průjezdu cílem všichni odevzdají mapu. V neděli se mapy nevybírají.

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.

Zvláštní mapové symboly a upozornění

Ražení:           

Systém ražení je elektronický SI. V případě poruchy závodník razí kontrolu do políček na mapě, na tuto skutečnost je povinen upozornit v cíli.

Výsledky:       

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné výsledky a mezičasy na www stránkách závodu.

Vyhlášení vítězů

Předpis:

 Závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích pokynů pro MTBO.

Technická kontrola: 

 Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie P, DH14 a DH17. Šíře plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5“. Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu.

Restrikce:

Výjimka z pravidel POUZE pro závod ve sprintu – je povoleno jezdit na kole i mimo cesty.

Na ostatní závody se tato výjimka nevztahuje. Není povolena jízda po loukách s vyjímkou vyznačených koridorů a prostoru shromaždiště. Při pohybu v lese mimo cesty je závodník povinen kolo nést.

Jury: 

Bude upřesněna na shromaždišti.

Časový limit: 

Tratě:

Vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou.

Sobota - sprint (mapový start – 226 m) 

Trať

délka/převýšení

kontrol


trať

délka/převýšení

kontrol

D14

1,9 km/30m

10


H14

1,9 km/30m

10

D17

2,4 km/35m

13


H17

3,1 km/45m

15

D20

3,2 km/45m

14


H20

3,8 km/60m

17

D21

3,2 km/45m

14


HE

4,3 km/70m

19

DE

3,4 km/50m

16


H21A

3,8 km/60m

17

D40

2,4 km/35m

13


H21B

3,7 km/60m

16

D50

2,4 km/35m

13


H21C

3,1 km/45m

15

P

2,3 km/40m

12


H40

3,3 km/55m

16

 

 

 


H50

3,1 km/45m

15

Sobota - štafety

Trať

délka/převýšení

kontrol

 

 

 

 

D, D20

9,2km/130 m

12

 

 

 

 

H, H20

12,3km/230 m

14

 

 

 

 

P

8,5km/120 m

11

 

 

 

 

Neděle - long (mapový start – 244m) 

trať

délka/převýšení

kontrol

 

trať

délka/převýšení

kontrol

D14

14,1km/140 m

17

 

H14

14,1km/ 140

17

D17

15,8km/160 m

17

 

H17

19,8km/250 m

20

D20

17,4km/250 m

20

 

H20

22km/340 m

22

D21

17,4km/250 m

20

 

HE

24,3km/540 m

24

DE

21km/350 m

23

 

H21A

22km/340 m

22

D40

15,8km/160 m

17

 

H21B

19,3km/370 m

20

D50

15,8km/160 m

17

 

H21C

19,8km/250 m

20

P

14,1km/140 m

17

 

H40

19,3km/370 m

20

 

 

 

 

H50

19,8km/250 m

20

Cíl, uzavření:  Cíl se po oba dny uzavírá po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.

 

Startovní čísla:

Mytí kol:

Na vyznačeném místě systémem kyblík + koště.

Mytí závodníků: 

Sprchy na sromaždišti.

Ubytování:    

V centru – chatky, klíče od chatek obdržíte při prezentaci. Ubytování možné již od pátku. Prosíme o udržování pořádku v chatkách.

V centru – stany, místo pro stany bude vyznačeno.

Při prezentaci obdrží ubytovaní pásek na zápěstí pro identifikaci bydlících v kempu.

Úschova kol

Bude vyznačeno v centru.

Parkování:    

50 Kč/ auto (na oba dny), parkování cca do 100m od centra.  

Parkování v prostoru centra je zakázáno.

Stravování:   

Na shromaždišti bufet – pivo, limo, teplé nápoje, utopenci, polévka, párky, klobásy, stejky, koláče, kořka. Pro gurmány chleba se sádlem a s cibulkou.

Protesty: 

Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč.

Další servis na shromaždišti:

Další:

 Sobotní vyhlášení vítězů proběhne v centru závodů.

O dobrou náladu a večerní program se s nadšením postará D.J. Pinďa.

Upozornění: 

Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.

Prosíme, udržujte čistotu a využijte připravené igelitové pytle na odpad.

Funkcionáři:  

Citrix

Pivovar Konrád

Nutriproduct

Tarmac CZ a.s.

obec Hamr na Jezeře