WRE MTBO Liberec 2014

MTBO Liberec 2014: Pokyny

MTBO 3 DAYS 2014

Mistrovství ČR MTBO a veteraniáda - štafety

Mistrovství ČR MTBO - sprint

9. a 10. kolo Poháru České republiky v MTBO 2014

World Ranking Event

Pořadatel

Český svaz orientační sportů, provedení Slavia Liberec orienteering

 

Datum
4.7.2014 – 6.7.2012

 

Centrum

Skelná Huť, Loc. 50°36’44.945"N, 14°47’18.862"E.

Příjezd bude značen ze silnice Mnichovo Hradiště – Mimoň.

Pokud při příjezdu jedete přes Mimoň, nejezděte na poslední chvíli – díky rekonstrukci vozovky a semaforům se zde můžete nabrat při hustší dopravě nějakou čtvrthodinku navíc.

Prezentace

v centru závodu

Pátek 4.7.   12:00 – 14:00, 19:00 – 21:00 v centru.

Sobota 5.7.   7:30 – 8:30, v centru

V pátek mezi 14:00 – 19:00 se jede závod, takže se Vám na prezentaci opravdu nebude nikdo věnovat!

Pro aktuální stav přihlášek a plateb sledujte ORIS.

Nahlašování jmenovitého složení štafet na jednotlivých úsecích na prezentaci je možné do pátku do 21:00. 

Ubytování

V centru – ve vlastních stanech.

Při prezentaci obdrží ubytovaní označení na stan nebo vozidlo – bude kontrolováno.

K dispozici budou mobilní WC, cisterna s pitnou vodou a voda k mytí účastníků i kol.

Prosím, pokuste se vodou šetřit.

Prosím, respektujte zákaz rozdělávání otevřeného ohně.

Parkování

Parkování je možné pouze na vyhražených plochách (zpevněné plochy).

Parkovaní u stanů není možné, prosím respektujte toto omezení.

Pro ostatní upřesněno dále v pokynech k jednotlivým etapám. 

Doklad o zaplacení si nechte po celou dobu parkování umístěný viditelně za předním oknem.

Parkovné je 50 Kč za auto na celý víkend.

Mytí kol

Na vyznačeném místě v centru systémem kyblík + koště  (smeták).

Úschova kol

Bude vyznačeno v centru, především pro ubytované ve stanech.

Díky pohybu velkého počtu lidí v kempu mějte své bajky pokud možno na očích nebo pod zámkem!

Ražení

Systém ražení je elektronický SI. V případě poruchy závodník razí kontrolu do políček na mapě, na tuto skutečnost je povinen upozornit v cíli.

Výsledky

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné výsledky a mezičasy na www stránkách závodu.

Vyhlášení vítězů

Pátek a sobota v centru závodu cca ve 20:00. 

V neděli po závodě ihned po zjištění definitivního stavu, předpokládaný čas 14:00.

Předpis

Závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích pokynů pro MTBO.

Technická kontrola

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open Short, Open Long, Open Family, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5“. Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu.

Startovní čísla

Závodníci jsou povinni absolvovat závody ČP a MČR se startovním číslem, které jim bylo přiděleno. Startovní číslo musí být připevněno tak, aby bylo čitelné. 

Bez startovního čísla nebudou připuštěni ke startu.
(nevztahuje se na kategorie Open a DH14).

Ostatní pravidla a restrikce

Pokud není uvedeno jinak, není povolena jízda po loukách s vyjímkou vyznačených koridorů a prostoru shromaždiště. Při pohybu v lese mimo cesty je závodník povinen kolo nést.

Jury

Bude upřesněna na shromaždišti.    

Protesty

Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč.

Zakázané prostory

Až do sobotního odpoledne je přísný zákaz pohybu v prostoru letiště Hradčany. Prostě, pokud se v lese neodjede závod, tak do něj nechoďte ani nejezděte.

Občerstvení

V Centru závodu bude zajištěno profesionální občerstvení. K dispozici budou rovněž ráno snídaně. Pivo, Zelená také bude …

Další servis na shromaždišti

Školka v centru zajištěna.

První pomoc – lékař, bude vždy v cílech závodů.

Další

O dobrou náladu a večerní program se s nadšením postarají zkušení D.J.s  Pinďa a Mára. 

Upozornění

Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.

 

Prodejní stánky

Stánky sponzorů svazu ČSOS – sekce MTBO budou umístěny podle pokynů pořadatelů.

Prosíme, udržujte čistotu a využijte připravené igelitové pytle na odpad.

Organizátoři

Ředitel závodu Jiří Putík (777084400)

hlavní rozhodčí Robert Urbaník (736519667)

IOF Event advisor (WRE) Jiří Vraný

 

E1 – vOtvírák middle

Datum a typ závodu

4.7.2014, middle

Start

intervalový, čas 00 = 15:00

Centrum

Skelná Huť

Vzdálenosti

Centrum – parkoviště 0 m

Centrum – Start  8,4 km převážně asfalt, rovina

Cíl – Centrum  7,7 km převážně asfalt, rovina

Nebude značeno, na prezentaci dostanete  mapky.

Cestou na start a z cíle přejíždíte 2x frekventovanou silnici, dbejte maximální opatrnosti.

!!! Čipy se vyčítají až v centru závodu !!!

 

Mapa 

Liška, 1:15000, E5, stav 6/2014, rozměr A3. Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.

Mapy se neodevzdávají. Dodržujte prosím FairPlay.

Terén

Zvlněný terén, hustá síť cest různé kvality, dobře sjízdné cesty.

Časový limit

150 minut

 

Tratě 

Vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou.

                       

Kategorie

Délka km

Převýšení m

kontrol

 

Kategorie

Délka km

Převýšení m

kontrol

M14

6,2

40

11

 

W14

6,2

40

11

M17

9,9

105

16

 

W17

6,7

55

13

M20

14,7

165

23

 

W20

11,2

165

19

M21E

14,7

165

23

 

W21E

11,2

165

19

M21A

12,7

135

20

 

W21A

10,0

120

17

M21B

10,9

135

18

 

W21B

9,6

100

14

M21C

9,9

105

16

 

W40

6,5

45

10

M40Long

12,1

105

19

 

W50

6,5

45

10

M40Short

10,9

135

18

 

Open Long

12,1

105

19

M50

9,6

100

14

 

Open Short

6,7

55

13

M60

9,6

100

14

 

OpenFamily

4,4

40

8

Parkování

V centru na Skelné huti.

Občerstvení

V cíli. Při návratu možno využít hospůdky a karavanu v Hradčanech.
V centru bude připraven stánek s občerstvením.

Stavitel

Ondřej Buchtík


E2 – Sprint

Datum a typ závodu

5.7.2014, sprint, WRE, MČR a 9. kolo ČP MTBO

Start

intervalový, čas 00 = 9:30

Centrum

Skelná Huť

Vzdálenosti

Centrum – parkoviště 0

Centrum – Start 2,0 km rovina

Cíl – Centrum 2,8 km rovina

Bude značeno.

Cestou na start a z cíle přejíždíte frekventovanou silnici, dbejte maximální opatrnosti.

!!! Čipy se vyčítají až v centru závodu !!!

Mapa

Leteckej den, 1:7 500, E 5m, stav 6/2014, rozměr A4.

Mapy se odevzdávají v cíli do startovního času posledního startujícího závodníka.

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.

Terén

Většinou extrémně rychlý betonový nebo asfaltový povrch lemovaný množstvím polorozbořených budov a umělých objektů. Lesní porosty jsou většinou s výrazným podrostem a spoustou terénních nerovností, rýh a zbytků kovových předmětů, proto dbejte zvýšené opatrnosti při případném přebíhání mimo komunikace.

Při mapování lesa je použita zelená barva pro opravdu hustý porost, proto bílý les nemusí být vždy dobře „průhledný“.

!!! Dbejte zvýšené opatrnosti při průjezdu zatáček a užších míst, pozor na protijedoucí závodníky !!!

Časový limit 

60 minut

Tratě

Vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou. Převýšení všech tratí minimální.

 

Kategorie

Délka km

kontrol

 

Kategorie

Délka km

kontrol

M14

4,1

15

 

W14

4,1

15

M17

5,6

21

 

W17

4,7

16

M20

6,7

24

 

W20

4,6

16

M21E

8,1

27

 

W21E

6,5

24

M21A

6,7

24

 

W21A

4,6

16

M21B

6,4

20

 

W21B

4,7

16

M21C

5,6

21

 

W40

4,6

16

M40Long

8,1

27

 

W50

4,7

16

M40Short

6,4

20

 

Open Long

4,6

16

M50

6,4

20

 

Open Short

5,6

21

M60

6,4

20

 

OpenFamily

4,1

15

Parkování

v Centru závodů.

Občerstvení

V cíli.  V centru bude připraven stánek s občerstvením.

Stavitel

Milan Meier

Upozornění

Terén přiléhá k prostoru letiště Ralsko. Některé postupy je možno volit po okraji účelové komunikace letiště („malá ranvej“). Držte se na této komunikaci při kraji – letiště je využíváno bruslaři, cyklisty a závodníky zkoušejícími maximální rychlost na motorce či v autě. 

Zákaz jízdy na kole mimo komunikace a oblasti, zmapované značkou Rideable area 839.2. Zákaz vjezdu/vstupu do oblastí, vyznačené jako zakázaný prostor.

 

E3 – Middle

Datum a typ závodu

6.7.2014, middle, WRE, 10. kolo ČP MTBO

Start

intervalový, čas 00 = 10:00

Centrum

Skelná huť, Loc. 50°36’44.953"N, 14°47’18.913"E

Vzdálenosti

Centrum = Cíl

Centrum – Start  1 km minimální převýšení

 

Mapa

U Prokopa, 1:15000, E5, stav 6/2014, rozměr A4.

Mapy se odevzdávají v cíli do startovního času posledního startujícího závodníka.

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.

Terén

Zvlněný s hustou sítí lesních, převážně fyzicky náročných cest. Dávejte pozor, co se děje v trávě pod předním kolem, jestli tam nejsou výmoly a stružky.  V lese stále probíhá intenzivní těžba dřeva, čerstvé stopy od traktoru v mechu nemusí vždy značit cestu.

Časový limit

150 minut

Tratě

Vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou.

 

Kategorie

Délka km

Převýšení m

kontrol

 

Kategorie

Délka km

Převýšení m

kontrol

M14

5,5

105

11

 

W14

5,5

105

11

M17

7,5

155

13

 

W17

6,6

140

12

M20

13,3

285

20

 

W20

7,5

155

13

M21E

13,3

285

20

 

W21E

8,9

195

14

M21A

11,9

245

17

 

W21A

7,5

155

13

M21B

9,2

205

15

 

W21B

7,2

145

12

M21C

8,4

175

14

 

W40

7,2

145

12

M40Long

11,8

250

18

 

W50

6,6

140

12

M40Short

9,2

205

15

 

Open Long

10,2

215

12

M50

8,7

180

13

 

Open Short

5,8

120

11

M60

8,7

180

13

 

OpenFamily

4,8

85

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkování

V centru.

Občerstvení

V cíli.

Stavitel

Jiří Putík

Upozornění

Za pěkného počasí velký výskyt sběračů borůvek!

Jízda mimo cesty - po louce - je možná pouze na jednom místě, které je vyznačeno značkou Rideable area, 839.2 (oranžová barva). Jinde platí zákaz jízdy mimo cesty.

rideable area

Štafety

Datum a typ závodu

5.7.2014, štafety, Mistrovství ČR a Veteraniáda

Start

hromadný po vlnách

M - start v 15:00

W - start v 15:10

W120, M120, Open - start v 15:20

Centrum

Skelná Huť

Vzdálenosti

Centrum = parkoviště, start i cíl

Mapa

Skelná, 1:15000, E5, stav 6/2014, rozměr A4.

Mapy se odevzdávají v cíli do hromadného startu posledních úseků.

Mapy jsou vodovzdorně upraveny - fólie. 

Terén

Kopcovitý s hustou sítí lesních, převážně pomalejších cest. Obsahuje technické sjezdy i prudké výšlapy, singletracky, asfalt i pískové cesty. Jedná se o bývalý výcvikový prostor pro tanky Rudé armády – během závodu potkáte zákopy pro tanky i tankodrom.

Časový limit

300 minut

Tratě

Vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou.

Před závodem bude provedena ukázka startu a předávky.

 

trať úseku

délka

kontrol

M

9,2 km

12

W

6,1 km

10

M120

7,8 km

12

W120

5,1 km

9

Open

5,0 km

9

Parkování

V centru

Občerstvení

V cíli.

Stavitel

Ctibor Podrábský

 

Haven

Force

VLS

Svijany

Liberecký kraj