OM JO 2010 - KT a štafety: Pokyny

ČSOS – Ještědská oblast – Liberecký krajský svaz OB
Pokyny

Mistrovství Ještědské oblasti v orientačním běhu na krátké trati
Veteraniáda Ještědské oblasti v orientačním běhu na krátké trati
rankingový závod s koeficientem 1,02
Mistrovství Ještědské oblasti v orientačním běhu štafet
Veteraniáda Ještědské oblasti v orientačním běhu štafet

Datum konání: neděle 30. května 2010
Pořadatel: Oddíl OB VSK Slavia TU Liberec
Typ závodů: Mistrovství JO jednotlivců na KT: D12, D14, D16, D18, D20, D21L, H12, H14, H16, H18, H20, H21L
Veteraniáda JO jednotlivců na KT: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70
Ranking s koeficientem 1,02: D20, D21K, D21L, H20, H21K, H21L
Veřejný závod: všechny kategorie
Mistrovství JO štafet: D14, D18, D21, H14, H18, H21
Veteraniáda JO štafet: D105, D135, D165, H105, H135, H165
Kategorie: Krátká trať: HDR, HD10L, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, P2, P4

Štafety: D14, D18, D21, D105, D135, D165, H14, H18, H21, H105, H135, H165, MIX

Předpokládané časy: Dle Soutěžního řádu JO ČSOS
Centrum závodu: Louka v Karlinkách, Loc: 50°45′17.2"N, 15°0′20.1"E - značeno pro osobní auta z Horního Hanychova, doporučujeme voděodolnou obuv
Prezentace: 8.30 – 9.30 hodin v centru závodu
Vzdálenosti: Parkoviště auto (poplatek 20 Kč) a prezentace v centru závodu
Parkoviště BUS - centrum 1200 m - info na závodě LDC v sobotu
centrum – start KT 2000 m převýšení 90 m
centrum – cíl     100 m
centrum – start a cíl štafet 0 m
Omezení: Žádné omezení na běžeckou obuv a oděv není stanoveno.
Popisy kontrol: Popisy kontrol budou k dispozici na předstartu s výjimkou kategorií D10, D12, H10, H12, HDR, HD10L, P2 a P4, které budou mít popisy kontrol k dispozici v centru.
Terén: Kopcovitý, v dolní části bažinatý. UPOZORNĚNÍ: vzhledem k vytrvalým dešťům je terén značně podmočený. Proto například některé suché rýhy jsou nyní mokré a mokré rýhy se můžou jevit jako potoky.
Mapa: 1:10 000, e=5m, květen 2010, ISOM2000, A4, autor Miroslav Horáček, laserový tisk, Mapa nebude upravena vodovzdorně pro závod na KT (na startu budou k dispozici folie). Pro závod štafet  bude mapa upravena vodovzdorně.
Zvláštní mapové symboly: zelené kolečko výrazný strom, zelený křížek vývrat, hnědý křížek plošinka, černý křížek autovrak.
Zakázané prostory: Lesní prostor jižně od silničky u shromaždiště.
Povinné úseky: Značeny v mapě čárkovaně a v terénu červenobílými fáborky.
Občerstvení na trati: Nebude poskytováno
Divácké kontroly: Žádná divácká kontrola pro závod na KT.
Štafety mají diváckou kontrolu 5-10 min před cílem (bude značeno)
Start 00: Krátká trať: 10:00 hodin
Štafety: 14.30 hodin
Způsob ražení: Elektronický razicí systém SPORTident pro všechny kategorie, všichni závodníci si na startu vymaží a zkontrolují čip, závodníci kategorií HDR, P2 a P4 startují s využitím startovací jednotky, ostatní závodníci startují na zvukový pokyn startovacího zařízení, cíluje se využitím cílové krabičky. Pro případ nefunkčnosti krabičky na kontrole využijte pole pro náhradní ražení na mapě.
Umístění šaten, umýváren, toalet, první pomoci: Šatny ve vlastních dopravních prostředcích či stanech na shromaždišti. Toalety TOI-TOI na shromaždišti, první pomoc na shromaždišti.
Předběžné výsledky: Průběžně vyvěšovány na shromaždišti.
Startovní čísla: Startovní čísla budou použita pouze pro závod štafet takto:
Kategorie              1.úsek                    2.úsek                    3.úsek
H21                   701-715                   801-815                  901-915
H18                   717-720                   817-820                  917-920
H14                   721-728                   821-828                  921-928
H105                 731-734                   831-834                  931-934
H135                 736-745                   836-845                  936-945
H165                 746-750                   846-850                  946-950
D21                   751-757                   851-857                  951-957
D18                   761-766                   861-866                  961-966
D14                   771-780                   871-880                  971-980
D105                 798-799                   898-899                  998-999
D135                 781-785                   881-885                  981-985
D165                 787-788                   887-888                  987-988
MIX                   790-796                   890-896                  990-996
Tratě: Délky tratí, převýšení a počet kontrol pro krátkou trať:
HDR        2,9          30           6            
HD10L     3,4          30           6            
D10        1,9          30           6                H10        1,9          30           6
D12        2,1          30           8                H12        2,1          30           8
D14        2,7          20           12              H14        2,8          70           11
D16        2,8          70           11              H16        2,9          70           12
D18        2,8          70           11              H18        3,2          70           12
D20        3,2          70           12              H20        3,9          110         18
D21K      3,0          70           11              H21K      3,9          110         18
D21L      3,9          110         18               H21L      5,6          150         23
D35        3,2          70           12              H35        3,9          110         18
D40        3,0          70           11              H40        3,9          110         16
D45        2,5          20           10              H45        3,1          70           12
D50        2,4          20           11              H50        3,0          70           13
D55        2,0          30           9                H55        2,8          70           11
D60        2,0          30           8                H60        2,5          20           11
D65        2,0          30           10              H65        2,5          20           11
                                                            H70        2,0          30           10
P2           2,0          30           9               P4          2,9          40           13

Délky tratí, převýšení a počet kontrol pro štafety:
D14       2,3         70          11                H14         2,7         70  11          
D18       4,1        140         18                H18         4,7        160  19
D21       4,7        160         19                H21         7,1        225  28          
D105     4,1        140         18                H105       4,7        160  19
D135     3,3        105         15                H135       4,1        140  18          
D165     2,3         70          11                H165       3,3        105  15          
MIX       3,1         90          13

Odevzdávání map: Až do odstartování posledního závodníka posledního úseku štafet.
Čas uzavření cíle: 13.00 pro závod na krátké trati, 18.00 pro závod štafet
Časový limit: 90 minut pro závod na KT, 210 minut pro závod štafet
Vyhlášení vítězů: 13.00 pro závod na krátké trati, 18.00 pro závod štafet
Funkcionáři: ředitel závodu – Přemek Škoda
stavba tratí – krátká trať Michal Matějů, štafety Robert Heczko
hlavní rozhodčí – Libor Bednařík
Předpokládané složení jury: BOR5800 Miloš Průcha, DOK5500 Tom Novák, LIT5051 Alena Neradová
Startovní listina: Vyvěšena na shromaždišti a na webu závodu.
Protesty: Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.
Občerstvení: Nápoj v cíli závodu, možnost zakoupit další občerstvení v bufetu.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, SŘ a PP ČSOB v OB 2010 a SŘ a PP JO 2010.

Přemek Škoda – ředitel závodu, 27.5.2010