OM JO 2010 - KT a štafety: Rozpis

ČSOS – Ještědská oblast – Liberecký krajský svaz OB
Rozpis

Mistrovství Ještědské oblasti v orientačním běhu na krátké trati
Veteraniáda Ještědské oblasti v orientačním běhu na krátké trati
Rankingový závod s koeficientem 1,02
Mistrovství Ještědské oblasti v orientačním běhu štafet
Veteraniáda Ještědské oblasti v orientačním běhu štafet

Datum konání:

neděle 30. května 2010

Pořadatel:

Oddíl OB VSK Slavia TU Liberec

Typ závodů: Mistrovství JO jednotlivců na KT: D12, D14, D16, D18, D20, D21L, H12, H14, H16, H18, H20, H21L
Veteraniáda JO jednotlivců na KT: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65,
H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70
Ranking s koeficientem 1,02: D20, D21K, D21L, H20, H21K, H21L
Veřejný závod: všechny kategorie
Mistrovství JO štafet: D14, D18, D21, H14, H18, H21
Veteraniáda JO štafet: D105, D135, D165, H105, H135, H165
Kategorie: Krátká trať: HDR, HD10L, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, P2, P4
Štafety: D14, D18, D21, D105, D135, D165, H14, H18, H21, H105, H135, H165, MIX
Předpokládané časy: Dle Soutěžního řádu JO ČSOS
Funkcionáři: ředitel závodu – Přemek Škoda
stavba tratí – middle Michal Matějů, štafety Robert Heczko
hlavní rozhodčí – Libor Bednařík
Informace: web závodu: http://vli.tul.cz/om2010/
Libor Bednařík mobil:602 131 266, e-mail: libor.bednarik@tarmac.cz
Přihlášky: Přihláškový systém OB Haná http://www.obhana.cz/prihlasky.asp do 23.5.2010.
Výjimečně e-mailem na adresu: libor.libor.bednarik@tarmac.cz do 23.5.2010.
Přihlášky e-mailem jsou platné pouze po potvrzení jejich příjmu.
Přihlášky po uvedeném termínu a při prezentaci za zvýšené startovné a pouze do vyčerpání vakantů.
Startovné:

Krátká trať: HDR, HD10L: 30 Kč
P2, P4: 50 Kč
D10, H10: 45 Kč
D12, D14, H12, H14: 55,- Kč
D21K, H21K: 70 Kč
ostatní kategorie: 80,- Kč
Štafety: D14, H14: 120 Kč
ostatní kategorie: 200 Kč
Bude vybíráno v hotovosti u prezentace.

Protesty: Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.
Centrum závodu: Louka v Karlinkách, Loc: 50°45′17.2"N, 15°0′20.1"E - značemo z Horního Hanychova
Prezentace: 8.30 – 9.30 hodin v centru závodu
Vzdálenosti: parkoviště a prezentace v centru závodu
centrum – start do 1500 m
centrum – cíl    do 200 m
Terén: Kopcovitý, v dolní části bažinatý
Mapa: 1:10 000, e=5m, květen 2010, ISOM2000, A4, autor Miroslav Horáček,
mapa nebude upravena vodovzdorně
Start 00: Krátká trať: 10:00 hodin Štafety: 14.30 hodin
Způsob ražení: Elektronický razicí systém SPORTident pro všechny kategorie
Občerstvení Nápoj v cíli závodu, možnost zakoupit další občerstvení v bufetu.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, SŘ a PP ČSOB v OB 2010 a SŘ a PP JO 2010.

Přemek Škoda - ředitel závodu, 6.5.2010