3.10.2015

11. závod žebříčku Ještědské oblasti

Oblastní žebříček na KT: Rozpis

ROZPIS

11. závodu Ještědského žebříčku dospělých a mládeže,
rankingového závodu s koeficientem 1.0
a veřejného závodu v orientačním běhu na krátké trati

Pořádající orgán: Ještědská oblast sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt: Slavia Liberec orienteering (VLI)

Datum: sobota 3. října 2015

Typ závodu: jednorázový denní závod na krátké trati s pevným pořadím kontrol

Centrum: louka u konečné tramvaje č. 3 v Liberci - Horním Hanychově, GPS souřadnice 50.7375050N, 15.0111033E

Kategorie: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, D10L a H10L (liniová trať pro děti bez doprovodu), HDR (liniová trať pro děti s doprovodem), P (orientačně jednoduchá trať pro příchozí), T (tréninková trať, orientačně středně obtížná), F (jednoduchá trať pro nejmenší děti v blízkosti shromaždiště, přihlášky na místě a startovné zdarma)

Předpokládané časy: podle platného Soutěžního řádu soutěží JO v OB pro krátkou trať

Popis terénu: kopcovitý, podhorský se středně hustou sítí cest a pěšin, s výjimkou pasek bez podrostu, s výjimkou hustníků s dobrou viditelností a průběžností.

Mapa: Palouček, 1:10 000, E= 5m, velikost A4, autor Miroslav Horáček, stav září 2015, nebude vodovzdorně upravena, na startu budou k dispozici PE obaly.

Prezentace: v den závodu 8:30 - 9:30 hod. na shromaždišti, pro příchozí do 10:30 hod. Kluby se správně uhrazeným startovným na prezentaci nemusí (přehled uhrazených plateb v ORIS bude průběžně doplňován).

Přihlášky: do úterý 29. září 2015 23:59:59 výhradně přes ORIS. Pozdější přihlášky jen dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 50% (s výjimkou kategorií D10L, H10L, HDR, P a T) e-mailem na: vliob@email.cz (přihláška je přijata až po jejím potvrzení).

Vklad (základní výše):

Pro závodníky neregistrované v sekci OB ČSOS je vklad zvýšený o 50% (s výjimkou kategorií D10L, H10L, HDR, P a T). Závodníkům odhlášeným po uzávěrce přihlášek se vklad nevrací.

Úhrada vkladů: převodem na účet číslo 2300069527/2010 (majitel účtu Slavia Liberec orienteering). Jako variabilní symbol uveďte 24 + nnnn, kde nnnn je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro příjemce uveďte zkratku svého klubu.

Start: 00 = 10:00 hod., intervalový

Systém ražení: elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v závodě pouze jednou). Závodníci bez vlastního čipu si mohou pronajmout čip od pořadatele za poplatek 30 Kč.

Funkcionáři: ředitelka závodu: Jana Kolaja Ehlerová R3, hlavní rozhodčí: Petr Henych R2, stavitel tratí: Tomáš Kobr R3

Informace: web závodu

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200 Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům písemně na adresu: Petr Henych, Krásnohorské 962, 46001 Liberec 1 do 17.10.2015

Upozornění: všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitelky závodu.

Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžím JO sekce OB ČSOS pro rok 2015.

Rozpis závodů byl schválen předsednictvem JO dne 8.9.2015.