O hodkovického medvěda
2. a 3. Ještědský žebříček - KT a OM sprint

KT + OM sprint Hodkovice: Rozpis

ROZPIS

závodů „O Hodkovického medvěda“
2. závodu Ještědského žebříčku dospělých a mládeže a veřejného závodu v orientačním běhu na krátké trati
a
Mistrovství oblasti ve sprintu, 3. závodu Ještědského žebříčku dospělých a mládeže
a veřejného závodu v orientačním běhu ve sprintu

Pořádající orgán: Ještědská oblast sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt: Slavia Liberec orienteering (VLI)

Datum: sobota 2. dubna 2016

Typ závodu/zařazení do soutěží:
Závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem s rank. koeficientem 1,00
Závod jednotlivců ve sprintu s interval. startem a Mistrovství JO s rank. koeficientem 1,02

Centrum: Hodkovice nad Mohelkou, koupaliště, GPS 50.6709664N, 15.0934553E

Doprava: Značeno od sjezdu 35 rychlostní komunikace R35 k parkovišti u nádraží. Odtud fáborky ke koupališti. Parkování zdarma. Není možné parkovat u koupaliště!

Kategorie pro KT:
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70,
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70,

Kategorie pro SPRINT mistrovské:
D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70,
H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70,
nemistrovské: H10, D10, H21K, D21K

Další kategorie pro oba závody:
D10L a H10L (liniová trať pro děti bez doprovodu),
HDR (liniová trať pro děti s doprovodem),
P (orientačně jednoduchá trať pro příchozí),
T (tréninková trať, orientačně středně obtížná),
F (jednoduchá trať pro nejmenší děti v blízkosti shromaždiště, přihlášky na místě a startovné zdarma)

Mapa:
KT: nová mapa Kozí brada 1:10 000, ekvidistance 5 m, formát max. A4, stav 3/2016
SPRINT: nová mapa Hodkovice 1:4 000, ekvidistance 2,5 m, formát max. A4, stav 3/2016
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Popis terénu:
KT: kopcovitý, s terénními detaily a skalními srázy o výšce až 20 m, středně hustá síť komunikací, převážně jehličnatý les s dobrou průběžností, přibližně 30% prostoru se sníženou průběžností.
SPRINT: celá trať ve městě. Doporučená je silniční obuv, obuv s hřeby je zakázána.

Start: KT 00=9:30, intervalový, kategorie HDR, P a T volný start do 11:00
SPRINT 00=14:30, intervalový, kategorie HDR, P a T volný start do 15:30

Vzdálenosti: shromaždiště – start KT: do 1500 m
shromaždiště – start SPRINT: do 500 m
shromaždiště – cíl (oba závody): do 500 m

Předpokládané časy: podle platného Soutěžního řádu soutěží JO v OB

Systém ražení: elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v jednom závodě pouze jednou). Závodníci bez vlastního čipu si mohou pronajmout čip od pořadatele za poplatek 30 Kč/1 závod.

Prezentace: v den závodu 8:00 - 9:00 hod. na shromaždišti, pro příchozí do 10:00 hod.
Kluby se správně uhrazeným startovným na prezentaci nemusí.
Přehled uhrazených plateb v ORIS bude průběžně doplňován.
Prezentace pro závodníky ve sprintu, kteří neběží KT, je možná 12:00 – 13:00 na shromaždišti.

Přihlášky: do úterý 29. března 2016 23:59:59 výhradně přes ORIS. Pozdější přihlášky jen dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 50% (s výjimkou kategorií D10L, H10L, HDR, P a T) e-mailem na: oz2016@vlio.cz (přihláška je přijata až po jejím potvrzení).

Vklad:

Kategorie KT sprint
DH10, 12, 14 65,- 65,-
DH16 - DH70, T 90,- 80,-
D10L, H10L, HDR 50,- 50,-
P 55.- 55,-

Pro závodníky neregistrované v sekci OB ČSOS je vklad zvýšený o 50% (s výjimkou kategorií D10L, H10L, HDR, P a T). Závodníkům odhlášeným po uzávěrce přihlášek se vklad nevrací.

Úhrada vkladů: převodem na účet číslo 2300069527/2010 (majitel účtu Slavia Liberec orienteering). Jako variabilní symbol uveďte 24nnnn, kde nnnn je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro příjemce uveďte zkratku svého klubu.

Funkcionáři: ředitel závodu: Petr Karmazín
hlavní rozhodčí krátká trať: Ladislav Ježek R3
hlavní rozhodčí sprint: Přemek Škoda R1
stavitel tratí krátká trať: Michal Horáček R2
stavitel tratí sprint: Jiří Martan

Informace: web závodu

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200 Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům do 16.4.2016 písemně na adresu:
KT: Ladislav Ježek, Ruprechtická 157, Liberec 1, PSČ 46001
SPRINT: Přemek Škoda, Aloisina výšina 643, Liberec 15, PSČ 460 15

Upozornění: všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžím JO sekce OB ČSOS pro rok 2016.

Rozpis závodů byl schválen předsednictvem JO dne 26.2.2016


 rozpis závodu ke stažení (PDF)

Hodkovice nad Mohelkou