R O Z P I S

 

9. závod Ještědské oblasti a Přebor Ještědské oblasti v orientačním běhu

-          klasická trať

 

Závody Rankingu s koeficientem 1,00

 

 

Datum konání:                      24. června 2007

 

Pořadatel:                             VSK Slavia TU Liberec, oddíl orientačního běhu

 

Přihlášky:                              Jmenovitě, do 16.6.2007  24:00, v povinném formátu ČSOB. Zašlete na e-mailovou adresu:

                                                                                  bednarik@tarmac.cz

 

                                               Startovné se hradí při prezentaci.

Dodatečné přihlášky pouze dle možností pořadatele.

 

Kategorie:                             D10, D10L, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60

                                               H10, H10L, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70

                                               P2, P4, HDR, F

 

Startovné:                                                   

D/H10L                       30,-

                                               D/H10-14                    35,-

                                               P2, P4                        50,-

                                               Ostatní kategorie        60,-

 

 

Prezentace:                           v centru závodu  8:30 – 9:30 

 

Informace:                             http://vli.vslib.cz/oz2007/      nebo Aleš Rázek   tel: 724 265 617

                                                                                                                      email: razeka@seznam.cz

 

 

Délky tratí a předpokládané

časy vítězů:                           dány platným soutěžním řádem JO ČSOB

 

Systém ražení:                     Sportident, možnost zapůjčení, 40 Kč

 

Centrum (shromaždiště):   sportovní hala - Harcov, Liberec 15 ( u VŠ kolejí Harcov)

 

Parkování aut:                      u areálu sportovní haly a u kolejí Harcov , bez poplatku

 

Start:                                     00 = 10.30

 

Vzdálenosti:                         parkoviště – centrum do 300m

                                               centrum – start do 1,5k m

                                               centrum – cíl do 1 km

 

Mapy:                                     1:10.000 E5m – Nový Žulák, stav jaro 2007 – mapový klíč ISOM 2000, formát mapy A4

 

Terén:                                    Typický pro Jizerské hory –  smíšený les, členitý kopcovitý terén, velké množství kamenů, hustá síť komunikací

 

Hlavní funkcionáři:              ředitel závodu ……………….                                    Aleš Rázek

                                               hlavní rozhodčí…………….…                       Přemek Škoda

                                               stavba a kontrola tratí ………                        Ivoš Habán

 

Upozornění:                          Prodejní a propagační činnost v centru je možná jen s předchozím písemným souhlasem pořadatele!

 

 

 

Těšíme se na vás v Liberci!

 

Aleš Rázek – ředitel závodu