Přebor škol: Rozpis

OR AŠSK Liberec, LB-STO
VSK Slavia TU Liberec – oddíl orientačního běhu
za pomoci města Liberce

pořádá

Přebor škol a mládeže ZŠ a SŠ v orientačním běhu

Krajské kolo
(postupový závod do celostátního finále)

 

Datum: úterý 25.5.2010
Pořadatel: SOU nábytkářské, SŠ tvorby a designu nábytku a VSK Slavia TU Liberec – oddíl orientačního běhu
Shromaždiště: ZŚ Sokolovská, nám. Míru (sokolovna), Ruprechtice, konečná BUS MHD č.25
Kategorie: II. starší děti D5, H5 4. – 5. ročník ZŠ (2000,1999,1998)
III. mladší žáci D7, H7 6. – 7. ročník ZŠ (1998,1997,1996), prima a sekunda víceletých gymnázií,
IV. starší žáci D9, H9 8. – 9. ročník ZŠ (1996,1995,1994), tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
V. studenti DS, HS 1. – 4. ročník SŠ (1994,1993,1992,1991), kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
V každé jednotlivé kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně!
Pravidla: Soutěží se podle platných Pravidel orientačního běhu.
Způsob ražení – SPORTident!
Účast: Závod je určen i pro úplné začátečníky.
Startují školní družstva základních a středních škol Libereckého kraje.
Za družstvo může startovat libovolný počet závodníků. Družstvo musí být složeno z jedné školy a soupiska musí být potvrzena ředitelem školy!
Hodnocení: Do příslušného družstva v kategorii bodují vždy dva závodníci. Body se přidělují takto: Počet zúčastněných družstev × 2 (Znamená to, že pokud se v závodě zúčastní 12 družstev, první v kategorii obdrží 24 bodů. Další bodující o bod méně. Nebodující závodník body nebere, ale ani neumořuje. Je zajištěno, že každé družstvo bere body!)
Hodnotí se družstva v kategoriích:
- II. p(D5 + H5)
- III.+ IV. (D7+ H7+ D9 + H9)
- V. (DS + HS)
Vítězové jednotlivců se vyhlašují ve všech kat. D5, H5, D7, H7, D9, H9, DS, HS.
Přihlášky: Do středy 19. 5. na e-mail: robert.heczko@gmail.com
V přihlášce školy uveďte kategorii, příjmení, jméno, číslo vlastních SI-čipů a rok narození závodníků, minimálně pošlete počty závodníků v jednotlivých kategoriích (nutné pro přípravu map) a jmenovitě při prezentaci, pokud požadujete zapůjčení SI-čipů uveďte to v přihlášce, půjčovné 30,-Kč, za ztrátu se účtuje 700,-Kč.
Startovné: 10,- Kč
Prezentace: úterý 25. 5. 2010 od 9,30 do 10hod. na shromaždišti.
Start: 00 minut – 11:00 hodin, vzdálenost do 1000m
Mapa: Cvičák, měřítko 1:5 000
Občerstvení V cíli čaj, prodejna potravin a restaurace v blízkosti.
Postup: První dvě družstva škol v kategoriích ZŠ (D7+H7+D9+H9) a SŠ mají právo reprezentovat Liberecký kraj v celostátním finále, které se uskuteční 9. 6. 2010 v Oboře Hvězda v Praze.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Přinda Oldřich
Stavitel tratí: Heczko Robert
Hlavní rozhodčí: Bednařík Libor

RNDr. Libor Bednařík, předseda OOB VSK Slavia TU Liberec

 

Rozpis ke stažení