8.závod ŽJO na klasické trati Císařovy šance

Císařovy šance: Pokyny

Pokyny k závodu v orientačním běhu

Císařovy šance

Datum a místo 19. 5. 2013 Milíře (část obce Rádlo), okres Jablonec nad Nisou
50st42mi38.702"N, 15st6mi41.479"E parkoviště pro návštěvníky rozhledny
Pořadatel Orgán ČSOB Ještědská oblast, subjekt Slavia Liberec orienteering
Časy vítězů Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu platného od 1. 2. 2012 pro klasickou trať
Prezentace 8.00-9.00 v centru závodu, popisy kontrol jsou k dispozici na shromaždišti Je možné se prezentovat také 18. 5. 2013 na shromaždišti závodů pořádaných TJN v době mezi krátkou tratí a odpoledními štafetami.
Parkování Poplatek za parkování 20 Kč/vůz bude vybírán při příjezdu na parkoviště.
Vzdálenosti Parkoviště, centrum, prezentace v místě
Centrum – start 650 m, modrobíle fáborkováno
Centrum – cíl 400 m, červenobíle fáborkováno
Část cesty na start a část cesty z cíle vede po veřejné komunikaci. Dbejte na bezpečný pohyb!
Popis terénu Kopcovitý s množstvím údolíček a hřbítků, v některých oblastech terénní detaily vzniklé v důsledku dřívější těžby, s kameny a skalními srázky, s hustou sítí cest a pěšin, dobrou viditelností a průběžností.
Mapa Císařský kámen (výřez), 1:10000, e=5m, stav 2011, ISOM2000, A4
autor Ivo Habán, mapa nebude upravena vodovzdorně
zvláštní mapové symboly – vývrat (zelený kříž) a význačný strom (zelené kolečko).
Občerstvení Na trati jsou dvě občerstvovací stanice mimo kontroly standardně vyznačené. K dispozici je občerstvení v cíli závodu. V centru závodu lze využít stánku s občerstvením s běžným sortimentem (mimo jiné svijanský ležák, kvasnicové a řezané).
Start Intervalový, 00 = 10.00, standardní tři minutová pole
Kategorie HDR, P2, P4 v čase 0-100 libovolně na startovací krabičku
Tratě Parametry tratí jsou uvedeny na startovních listinách a popisech kontrol.
Ražení SportIDENT, na startu mazání a kontrola, v centru závodu vyčítání, pro kategorie HDR, P2, P4 na startu použita startovací jednotka. V případě poruchy SI je třeba mechanicky razit do vyznačených políček na závodní mapě. Mapu s tímto mechanickým ražením je třeba odevzdat bezprostředně po doběhu v cíli přítomnému pořadateli. Mapa bude závodníkovi vrácena u vyčítání čipů po vyhodnocení mechanického ražení hlavním rozhodčím.
Odevzdávání map Mapy v cíli nebudou odebírány. Apelujeme na dodržování pravidel a závodnickou slušnost.
Výsledky Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru závodu. Konečné výsledky budou k dispozici na webových stránkách závodu www.vlio.cz/za130519 a v ORIS.
Sanita Toalety, lavory a voda k mytí a první pomoc jsou k dispozici v centru závodu.
Šatny K převlékání využijte vlastních aut, klubové stany lze stavět ve vymezeném prostoru centra.
Uzavření cíle 14:30
Limit Časový limit je 150 minut.
Vyhlášení 14.00 v centru závodu pro všechny kategorie. Vyhlašováni budou první tři závodníci v žákovských kategoriích a vítězové v ostatních kategoriích. Vyhlášen bude také nejrychlejší postup na císařském úseku, který budou mít na trati kategorie H21L a D21L.
Funkcionáři Ředitel Libor Bednařík R3; hlavní rozhodčí Petr Henych R3; stavitel tratí Jiří Martan
Jury CHA 7850 Kašková Kateřina, TJN 6802 Posselt Martin, TUR 8406 Kořínek Jindřich
Protesty Protesty musí být podány doložené vkladem hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB buď osobně či poštou na adresu Petr Henych, E. Krásnohorské 962/25, 46001 Liberec 15
Doporučení Po závodu zajděte na rozhlednu. Stojí za to.

Konrad

Jizerské pekárny