8.závod ŽJO na klasické trati Císařovy šance

Císařovy šance: Rozpis

Rozpis závodu v orientačním běhu

Císařovy šance

Datum a místo

19. 5. 2013 Milíře (část obce Rádlo), okres Jablonec nad Nisou
50st42mi38.702seN, 15st6mi41.479seE parkoviště pro návštěvníky rozhledny

Pořadatel

Orgán Ještědská oblast sekce OB ČSOB, subjekt Slavia Liberec orienteering

Soutěže

Závod jednotlivců, 8. závod žebříčku Ještědské oblasti na klasické trati, ranking 1.00

Kategorie

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65,
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70,
HD10L (bez doprovodu), HDR (stejná jako HD10L ale s doprovodem),
P2 (úroveň D12), P4 (úroveň H16), F (v centru závodu pro nejmenší závodníky)

Časy vítězů

Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu platného od 1. 2. 2012

Funkcionáři

ředitel Libor Bednařík R3, hlavní rozhodčí Petr Henych R3, stavitel tratí Jiří Martan

Kontakt

Informace o závodu: web vlio.cz/za130519 , e-mail oz2013@vlio.cz

Přihlášky

Přihlášky až do 2. termínu přihlášek (15. 5. 2013) výhradně přes přihlašovací systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/. Pozdější přihlášky jsou možné jen e-mailem na adresu oz2013@vlio.cz a budou akceptovány dle možností pořadatele. V přihlášce uveďte požadavek na zapůjčení čipu (za úhradu 30 Kč pro všechny kategorie krom HD10L, HDR, D10 a H10).

Vklady a poplatky

Kategorie

vklad

poplatek za storno přihlášky

poplatek za půjčení
čipu

do
10.5.

do 15.5.

později

do 10.5.

do
15.5

později
(100%)

F

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

-

HD10L, HDR

45,-

45,-

45,-

0,-

0,-

45,-

0,-

P2, P4

60,-

60,-

60,-

0,-

0,-

60,-

30,-

D10, H10

50,-

75,-

90,-

0,-

25,-

50,-

0,-

DH12, DH14

50,-

75,-

90,-

0,-

25,-

50,-

30,-

ostatní

80,-

120,-

150,-

0,-

40,-

80,-

30,-

Vklady musí být uhrazeny v termínu přihlášek na účet číslo 2300069527/2010, VS 99xxxx, kde xxxx je číslo klubu či oddílu dle adresáře ČSOS.

Poplatek za parkování 20 Kč/vůz bude vybírán při příjezdu na parkoviště.

Protesty

Protesty musí být podány doložené vkladem hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB buď osobně či poštou na adresu Petr Henych, E. Krásnohorské 962/25, 46001 Liberec 15

Prezentace

8.00-9.00 v centru závodu

Vzdálenosti

Parkoviště, centrum, prezentace v místě
Centrum – start do 1000 m, centrum – cíl do 600 m

Popis terénu

Kopcovitý s množstvím údolíček a hřbítků, v některých oblastech terénní detaily vzniklé v důsledku dřívější těžby, s kameny a skalními srázky, s hustou sítí cest a pěšin, s dobrou viditelností a průběžností.

Mapa

Císařský kámen (výřez), 1:10000, e=5m, stav 2011, ISOM2000, A4
autor Ivo Habán, mapa nebude upravena vodovzdorně

Start

Intervalový, 00 = 10.00

Ražení

Elektronicky - SportIDENT

Předpis

Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží Ještědské oblasti.

Rozpis závodu byl schválen PJO sekce OB ČSOS dne 12. 4. 2013

Konrad

Jizerské pekárny