11. závod ještědského žebříčku (krátká trať)

Hohenhabsburg o-lauf: Rozpis

 

Rozpis závodu v orientačním běhu

Hohenhabsburg o-lauf

Datum a místo

12. 10. 2013 Liberec, Lidové sady
50st46mi37.972"N, 15st4mi52.516"E zahrada u budovy PKO

Pořadatel

Orgán Ještědská oblast sekce OB ČSOS, subjekt Slavia Liberec orienteering

Soutěže

Závod jednotlivců na krátké trati, 11. závod žebříčku Ještědské oblasti, ranking 1.00
2. závod ještědského žebříčku mládeže – podzim

Kategorie

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65,
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70,
D10L, H10L (bez doprovodu), HDR (stejná trať jako D10L a H10L ale s doprovodem),
P2 (úroveň D12), P4 (úroveň H16), F (v centru závodu pro nejmenší závodníky)

Časy vítězů

Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu platného od 1. 2. 2012

Funkcionáři

ředitel Libor Bednařík R3, hlavní rozhodčí Pavel Pachner R3,
stavitel tratí Robert Heczko R3 a Ladislav Ježek R3

Kontakt

Informace o závodu: web vlio.cz/za131012 , e-mail vliob@email.cz

Přihlášky

Přihlášky až do 2. termínu přihlášek (8. 10. 2013) výhradně přes přihlašovací systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/.  Pozdější přihlášky jsou možné jen e-mailem na adresu vliob@email.cz a budou akceptovány dle možností pořadatele. V přihlášce uveďte požadavek na zapůjčení čipu (za úhradu 30 Kč pro všechny kategorie krom D10L, H10L, HDR, D10 a H10).

Vklady a poplatky

Kategorie

vklad

poplatek za storno přihlášky

poplatek za půjčení
čipu

do
4.10.

do
8.10.

později

do
4.10.

do
8.10.

později
(100%)

F

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

-

HD10L, HDR

40,-

40,-

40,-

0,-

0,-

40,-

0,-

P2, P4

60,-

60,-

60,-

0,-

0,-

60,-

30,-

D10, H10

45,-

70,-

80,-

0,-

25,-

45,-

0,-

DH12, DH14

45,-

70,-

80,-

0,-

25,-

45,-

30,-

ostatní

70,-

110,-

130,-

0,-

40,-

70,-

30,-

Vklady musí být uhrazeny v termínu přihlášek na účet číslo 2300069527/2010, VS 99xxxx, kde xxxx je číslo klubu či oddílu dle adresáře ČSOS.

Protesty

Protesty musí být podány doložené vkladem hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB buď osobně či poštou na adresu
Pavel Pachner, U Slunečních lázní 1277/3, 460 14 Liberec

Prezentace

8.30-9.00 v centru závodu

Vzdálenosti

Parkoviště, centrum, prezentace v místě
Centrum – start do 1000 m, centrum – cíl do 600 m

Popis terénu

Kopcovitý a členitý terén s kameny a skalními srázky, hustou sítí cest a pěšin a proměnlivou viditelností a průběžností.

Mapa

Hohenhabsburg (výřez Žulák), 1:10000, e=5m, stav 2013, ISOM2000, A4
autoři J. Daněk, M+O. Horáčkovi, L. Bednařík, mapa nebude upravena vodovzdorně

Start

Intervalový, 00 = 10.00

Ražení

Elektronicky - SportIDENT

Předpis

Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží Ještědské oblasti.

Upozornění

Pořadatel nebude zajišťovat parkoviště. Bude možné využít veřejných možností parkování v okolí shromaždiště, případně parkovacích prostor ve městě a veřejné dopravy k dosažení shromaždiště. Bližší informace budou v pokynech k závodu.

Rozpis závodu byl schválen PJO sekce OB ČSOS dne 11. 9. 2013

Liberecká výšina