pořadatel:

logo portrait

partneři:

Logo Liberecký kraj

Kudy z nudy

Knorr Bremse

Logo Magna

Logo Procentrum

Logo Konrad

Logo Nadace Preciosa

Logo Wander Book

Logo Karolina Světlá

Logo Sporticus

Logo TOI TOI

logo ČSOS

ŽB - Čechy VLI: Rozpis

Rozpis ke stažení v pdf. 

Rozpis 1. a 2. závod Žebříčku B – Čechy
„Po stopách Karoliny Světlé“

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt: Slavia Liberec orienteering, z.s.

Zařazení do soutěží: Závod Žebříčku B-Čechy, Závod Českého poháru veteránů, Závod celostátního Rankingu s koeficientem 1,04, Veřejný závod

Datum: Sobota 13.5.2017 – klasická trať, Neděle 14.5.2017 – krátká trať

Centrum závodu: Křižany, louka 1 km V od obce (50.7327375N, 14.9554733E)

Kategorie:
D14B, D16B, D18B, D20B, D21A, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B
H14B, H16B, H18B, H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
D10L, D10C, D12C, H10L, H10C, H12C
HDR – závod dětí s doprovodem
P – jednoduchá trať pro příchozí
T – mapově náročnější tréninková trať

Předpokládané časy: Dle Soutěžního řádu pro OB

Přihlášky: Výhradně přes systém ORIS, do 26.4.2017 za základní vklad, do 5.5.2017 za vklad zvýšený o 50% (s výjimkou kategorií HDR, DH10L a P). Pozdější přihlášky za vklad zvýšený o 100% (s výjimkou kategorií HDR, DH10L a P) dle možností pořadatele e-mailem na: zb2017@vlio.cz (adresa bude funkční až po uzavření přihlášek v ORIS)
U prezentace je přihlášení možné jen dle možností pořadatele a do vyčerpání při-pravených map.
Důležité upozornění: Požadavky na startovní čas kvůli hlídání dětí nebudou akceptovány!

Vklady:

Kategorie Klasika Krátká
DH21 200 Kč 170 Kč
DH16-20, DH35-55 180 Kč 160 Kč
DH60-80 130 Kč 120 Kč
DH10C-14 100 Kč 100 Kč
DH10L, HDR, P, T 80 Kč 80 Kč

Půjčovné za SI čip: 40,- Kč, ztráta zapůjčeného SI čipu bude pokutována částkou 800,- Kč
Startovné, půjčovné a poplatek za ubytování je nutné uhradit na účet Slavia Liberec orienteering, č.účtu 2300069527/2010, jako variabilní symbol uveďte 27nnnn, kde nnnn je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro příjemce uveďte zkratku své-ho klubu.
Systém ražení: Elektronický razicí systém SPORTIdent. Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce.

Prezentace: V centru závodu

  • Sobota od 9:00 do 11:00 hod.
  • Neděle od 8:00 do 9:00 hod.

Start 00: sobota 13.5.2017 12:00 hod., neděle 14.5.2017 10:00 hod.

Vzdálenosti:

  • Centrum - prezentace = 0 m
  • Centrum - parkoviště osobních aut = do 500 m
  • Centrum - start = do 2500 m
  • Centrum - cíl = 0 m
  • Ubytování – centrum = do 15 km

Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování pouze ze soboty na neděli, na podlaze v tělocvičně a omezený počet míst na postelích bez povlečení v chatkách v Osečné. Obojí typ ubytování je nutné objednat jako doplňkovou službu v ORIS u nedělního závodu a zaplatit současně s vklady.

Mapa:
Sobota: 1:15 000, E 5m, A4 pro kategorie D/H16 – 21
               1:10 000, E 5m, A4/A3 pro ostatní kategorie
Neděle: 1:10 000, E 5m, A4 pro všechny kategorie
Mapy na oba dny připravili Ivo Habán, Miroslav Horáček, Ladislav Ježek;
stav duben 2017, zpracováno podle ISOM, po oba dny budou mapy vodovzdorně upraveny

Popis terénu:
13.5.2017 – zvlněný podhorský terén s porostovými detaily, hustá síť cest, těžší běžecká podložka – prostor nebyl nikdy zmapován
14.5.2017 – JZ svah Ještědu, v části horský kopcovitý terén se skalami a kamennými poli, v části podmáčený zarostlý terén – prostor nebyl nikdy zmapován

Parkování: Osobní auta na louce dle pokynů pořadatele za 50,- Kč na oba dny.
Kluby, které přijedou autobusem, prosíme o info s předstihem, bude řešeno individuálně.

Protesty: Písemné protesty s vkladem 400,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.
Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům:
Přemek Škoda, Aloisina výšina 643, Liberec 15, PSČ 460 15

Dětský koutek: Po dobu závodu bude otevřen v centru závodu dětský koutek.

Občerstvení: Pro delší tratě v sobotu občerstvení na trati, pro všechny po doběhnutí v cíli závodu.
V centru závodu bude otevřen bufet.

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodů.

Ředitel závodu: Jiří Martan

Hlavní rozhodčí: Přemek Škoda, R1 (oba dny)

Stavitelé tratí:
13.5.2017 - klasická trať – Petr Henych, R2
14.5.2017 - krátká trať – Michal Horáček, R2 + Miroslav Horáček, R2

Web závodu, kontakt: http://vlio.cz/zb2017, vliob@email.cz
Provozování prodejní nebo propagační činnost je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS v roce 2017.
Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 20.3.2017.

Přemek Škoda
hlavní rozhodčí
Jiří Martan
ředitel závodu